Seneste nye

Bestyrelsesmøde referat

Hej Ejere og beboere

Hermed referatet af seneste bestyrelsesmøde.

 

Tid: Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 19:00
Tilstede: Jan, Mads, Mickael og Susanne
Dagsorden
1. Konstituering
2. Opfølgning på generalforsamlingen 22. maj 2018
3. Gennemgang af referat fra foregående bestyrelsesmøde 24. april 2018
4. Økonomi
5. IT, hjemmeside mv. - udvikling
6. Vedligeholdelsesplan – kortsigtet og langsigtet
7. Services i ejerforeningen
8. Arbejdslørdag
9. Eventuelt

God Sommer!