Ejendomsoplysninger

Antenne

Blokken er tilsluttet Stofa gennem ANTV Antenneforening.

Fællesrum

Vaskerum, tørrerum, et hobbyrum og to cykelrum.
I vaskerummet er der tre vaskemaskiner, en centrifuge og en tørretumbler. Hobbyrummet kan bruges til mindre reparationer af f.eks. cykler. I det ene af cykelrummene findes en vandslange, som kan anvendes til bilvask m.m.
Udover de to cykelrum er der også et udendørs overdækket cykelskur i ejendommens østlige ende.

Fællesarealer

De grønne områder rundt om blokken er frit tilgængelige og må anvendes af ejendommens beboere. I forbindelse med større arrangementer skal bestyrelsen give sit skriftlige samtykke.
På den nordlige plænes terrasse er der i sommerperioden opsat borde og bænke, således der blandt andet er mulighed for at grille med videre.

Internet

Ejerforeningen har indgået en kollektiv forsyningsaftale med Eniig Fibernet om internetforsyning i perioden 1. maj 2018 til og med april 2021. Eniig Fibernet leverer 50/50 Mbit og wifi-router til 159 kr/måned i perioden.


De få lejligheder, som endnu ikke tilsluttet fibernetforbindelse, kan selvstændigt kontakte Eniig Fibernet med henblik på installation og indlemmelse i den kollektive forsyningsaftale. Ejerforeningens administrator skal herefter oplyses om tilslutningen, da opkrævningen sker via fællesudgifter

Vandværk

Granly Vandværk. Ethvert medlem af ejerforeningen har pligt til at indmelde sig i I/S Granly Vandværk og betale det herfor fastsatte indskud ifølge ejerforeningens vedtægter § 16.

Vedtægter mm.

Beboerne i Ejerforeningen er underlagt ejerforeningens tinglyste vedtæger og ejerforeningens husorden. Herudover kan der i orientering til beboerne findes relevante informationer om ejendommen og dens daglige drift.


 
Orientering til beboerne

 

Ejerforeningen er via nye vedtægter sikret 20.000 kr pant i hver lejlighed. Derfor er sælger ved handel forpligtet til at få aflyst gamle ejerpantebreve udstedt til ejerforeningen. De ældste er af størrelsen 3.000 kr, nogle er senere forhøjet til 20.000 kr, og andre har et tillægspant på 17.000 kr. Aflysningen er vigtig for nye ejeres mulighed for at optage realkreditlån i lejlighederne, ligesom aflysningen sparer handelsomkostninger.

Bestyrelsen samarbejder med Advokatfirmaet Kragbak & Olesen om aflysning af pantebrevene, som firmaet gennemfører til en pris af 1500 kr. Kragbak & Olesen skal bruge oplysninger om sælgers CPR-NR til brug for digital tinglysning via NemID. Ejerforeningen underskriver aflysningerne jævnfør foreningens vedtægter §11 om tegningsret.

 

Kontakt bestyrelsens næstformand ved spørgsmål i forbindelse med tinglysning


Til eventuelle mæglere : Al henvendelse i forbindelse med ejendomshandel bedes ske til ejerforeningens administrator (se ansatte)